0

Zweer in darm

Cmc zie carboxymethylcellulose colectomie chirurgische verwijdering van het volledige of een deel van het colon/de dikke darm. Bij deze ingrepen kan de vorming van een stoma noodzakelijk zijn, afhankelijk van de omvang van de ziekte, de fysieke toestand en de voorkeur van de patiënt/chirurg. Subtotale colectomie: chirurgische verwijdering van een deel van het colon met ofwel een anastomose of een tijdelijke/ permanente ileostomie. Totale colectomie: chirurgische verwijdering van het volledige colon met ofwel een ileorectale anastomose of een ileostomie. Proctocolectomie: chirurgische verwijdering van colon en rectum met een permanente ileostomie. Of: indien uitgevoerd in combinatie met een ileoanale pouch kan een tijdelijke lusileostomie noodzakelijk zijn. Panproctocolectomie: chirurgische verwijdering van colon, rectum en anus, resulterend in een permanente ileostomie tot gevolg. Overige colonresecties zijn onder meer: Sigmoïd colectomie: chirurgische verwijdering van het sigmoïd (s-vormige deel van de darm). Rechter hemicolectomie: chirurgische verwijdering van het opstijgende deel van de karteldarm. Uitgebreide rechter hemicolectomie: chirurgische verwijdering van het opstijgende en een deel van het/het volledige dwarse deel van de karteldarm.

zweer in darm

Lijst met ostomietermen dansac

In zeldzame gevallen treedt er een fout op in deze celdeling en ontstaat er een slechte, mogelijk kwaadaardige cel. Deze wordt niet door het immuunsysteem herkend en blijft zich delen zodat er miljoenen ongewenste cellen ontstaan die de functie van normale lichaamscellen aantasten. Caput medusa een term voor het beschrijven van een blauw-paarse verkleuring van de huid vanwege verwijding van de aderen in de huid rond de stoma. Dit is gewoonlijk het gevolg van portale hypertensie (soms waargenomen bij terminale patiënten met metastasen in de lever). Carboxymethylcellulose (CMC) Dit is een van plantenvezels afkomstige polysaccharide die vocht opneemt en een gel vormt. Het is een van de bestanddelen van de stomahuidplaat en wordt tevens toegepast in voeding en geneesmiddelen. Katheter Een kunststof/silicone/rubberen buisje waardoor vloeistoffen het lichaam in of uit kunnen stromen. Chemische (irriterende) dermatitis Ontsteking van de peristomale huid vanwege een rechtstreekse toxische reactie op fecale/urinelekkage, recept geurverwijderaars of oplosmiddelen Chemotherapie cytotoxische geneesmiddelentherapie voor het beheersen en vernietigen van bestaande ziekte en het verkleinen van het risico op terugkeer van kanker. Deze kan worden toegediend via verschillende routes, waaronder oraal en intraveneus. Chronische papillomateuze dermatitis Grijzige knobbeltjes/wratachtige papels die voorkomen op de huid rond urostomieën als reactie op huidirritatie door urine. Tevens bekend als pseudoverruceuze laesies en pseudo-epitheliomateuze hyperplasie. Indien het contact met urine wordt opgeheven, lost de aandoening zich in enkele weken vanzelf.

zweer in darm

darm. Bijvoorbeeld bij een darmobstructie en het prikkelbare darmsyndroom. Darm de darm bestaat uit twee delen: de dunne darm: zie duodenum, jejunum en Ileum de dikke darm: zie colon en Rectum Bricker-blaas/Bricker-lus zie urostomie caecostomie dit is een opening in het caecum die gewoonlijk wordt gebruikt voor decompressie van de dikke darm in gevallen. Zeer zelden gebruikt als officiële stoma. Caecum Dit is het eerste gedeelte van het colon/de dikke darm. Het is 10-15 cm lang en bevindt zich rechtsonder in de buik. Het caecum bestaat uit de ileocaecale klep en de appendix. Kanker deze term verwijst naar de abnormale en ongecontroleerde groei van cellen, die omliggend lichaamsweefsel kan vernietigen en aantasten of zich naar andere delen van het lichaam kan verspreiden (secundaire metastasen). Cellen delen en vermenigvuldigen zich gewoonlijk ter vervanging van cellen die verloren gaan.

Darm - en maagzweer (ulcus pepticum) en klassieke homeopathie

Maagzweer - oorzaak, diagnose en advies

De blaas is gewoonlijk een elastische structuur met ruimte voor gemiddeld zo'n 400 ml urine. Blaaskanker Dit is een kwaadaardig gezwel in de blaas. Blaaskanker is gewoonlijk afkomstig van notariskosten de transitionele cellen van de blaas (de cellen die de blaas bekleden). Deze tumoren kunnen op basis van hun groeipatroon worden geclassificeerd als papillaire tumoren (een wratachtige laesie op een steeltje) of niet-papillaire tumoren. Niet-papillaire tumoren komen veel minder vaak voor maar zijn veel agressiever en hebben een slechte prognose. Zoals met de meeste kralingen andere vormen van kanker is de exacte oorzaak onzeker. Blaaskanker kan worden ingedeeld in vijf stadia: Stadium 0: In-situ of niet-invasieve laesies die zich beperken tot de bekleding van de blaas. Stadium I: Tumor is uitgezaaid door het slijmvlies maar heeft de spierlaag nog niet bereikt. Stadium II: Tumor is uitgezaaid naar de spierlaag. Stadium iii: Tumor is door de spierlaag uitgezaaid naar het weefsel rondom de blaas.

zweer in darm

Bariumklysma een radiologisch onderzoek waarbij een contrastmiddel (barium) in de darm wordt gebracht om het ileum, colon en rectum in beeld te brengen voor diagnose huidplaat Het deel van een tweedelig opvangsysteem dat aan de peristomale huid plakt en waaraan het stomazakje wordt bevestigd. Goedaardig goedaardige tumor Een niet-kankerachtig gezwel dat niet van zijn locatie uitzaait naar andere delen van het lichaam. Gal door de lever geproduceerde vloeistof die wordt opgeslagen in de galblaas en die in de dunne darm wordt gebruikt voor de afbraak van vetten. Galzouten worden weer opgenomen in het terminale ileum. Dagelijks wordt gemiddeld ml gal geproduceerd. Biofeedback dit is een niet-chirurgische procedure die zich richt op het hertrainen van de bekkenbodemspieren. Hiertoe behoort beoordeling en training van de patiënt in de beheersing van constipatie en fecale/urine-incontinentie. Biopsie diagnostische procedure waarbij een weefselmonster chirurgisch wordt afgenomen van een deel van het lichaam en wordt onderworpen aan microscopische analyse. De meeste biopsieën worden uitgevoerd om te bepalen of een aangetroffen gezwel kwaad- of goedaardig. Blaas Een vliezige zak in de bekkenholte voor de tijdelijke opslag van urine.

Spastische darm: 6 tips bij Prikkelbare darm Syndroom (PDS)

Na anterieure resectie kunnen verschillende gradaties van darmdisfunctie optreden, waaronder incontinentie, diarree en constipatie. Een tijdelijke lusileostomie kan ook noodzakelijk zijn om de anastamose te beschermen, maar komt vaker voor bij laag anterieure resecties. Anus, de natuurlijke uitgang aan het einde van het maag-darmstelsel, waardoor de ontlasting het lichaam verlaat. Aper/apr zie abdomino-perineale excisie van het rectum Appendicectomie chirurgische verwijdering van de appendix. Appendicitis Ontsteking van de appendix. Appendicostomie chirurgische opening in de appendix. Zie antegrade colonklysma Appendix Het 'blinde' gedeelte van het caecum Hulpmiddelen zie stomamateriaal avulsie dit is een toestand waarbij het tuitje van de ileostomie is afgescheurd als gevolg van trauma. Bacteriën Microscopisch kleine, eencellige organismen. Sommige bacteriën zijn onschuldig of zelfs nuttig; andere kunnen infectie veroorzaken. Ballonvorming (van stomahulpmiddel) Komt afval voor wanneer het stomazakje dat de patiënt draagt, wordt gevuld met flatus (darmgas). Dit treedt vooral op wanneer een filter is geblokkeerd of slecht werkt of wanneer het zakje geen filter heeft. zweer in darm

Anisme, onwillekeurige samentrekking van de anussfincter. Antegrade colonklysma (ace ace verwijst naar een stoma voor colonspoelingen. De ingreep wordt voornamelijk uitgevoerd bij kinderen met continentieproblemen. Tot deze aandoeningen behoren aangeboren misvormingen zoals spina bifida, anusatresie (anus zonder opening langdurig stoelgangverlies of constipatie. De procedure wordt nu ook toegepast bij volwassenen bij de behandeling van darmdisfunctie. Het is een chirurgische techniek waarbij én uiteinde van de appendix wordt teruggeïmplanteerd in het caecum en het andere uiteinde door de buikwand naar buiten wordt gebracht als stoma voor het spoelen van de darmen. Hierdoor ontstaat avondeten een katheteriseerbaar kanaal, waardoor antegrade spoeling kan worden toegepast om de karteldarm te legen. Anterieure resectie, chirurgische verwijdering van een deel van/het volledige rectum en s-vormige deel van de darm (sigmoïd). Anterieure resecties worden vaak gecategoriseerd als hoog of laag, afhankelijk van de locatie van de kanker. Hoog anterieure resectie is het verwijderen van het bovenste/middelste derde deel van het rectum en onderste deel van het sigmoïd. Laag anterieure resectie is het verwijderen van het onderste en middelste derde deel van het rectum. Afhankelijk van de voorkeur van de chirurg kan tijdens deze ingreep een pouch worden geconstrueerd.

Gastenboek - candida Albicans Schimmelinfectie

Bij deze aandoening is het allergeen een chemische stof die klein genoeg is om door de buitenste huidbarrière te dringen (Lyon en Smith 2001). Allergie, een veranderde lichaamsreactie (overgevoeligheid) op een antigeen in reactie op een eerste blootstelling. Zodra deze overgevoeligheid eenmaal is gevestigd, veroorzaakt deze een ontstekingsreactie als er opnieuw contact is met de verantwoordelijke stof; bijvoorbeeld latex. Een aandoening waarbij het bloed onvoldoende rode bloedcellen, hemoglobine of totaal volume bevat. Symptomen zijn onder meer lethargie, moeheid, kortademigheid. Anaal kanaal, tussen het rectum en de anus ligt het anale kanaal. Dit is 2-3 cm lang en bestaat uit de bovenranden van de inwendige en uitwendige kringspieren en de puborectale spier. Anale fissuur, een scheurtje in het slijmvlies en de huid van het anale kanaal. Gewoonlijk veroorzaakt door het passeren van harde, verstopte ontlasting met pijn en bloeding tot gevolg. Anale sfincter, omvat de inwendige sfincters (onwillekeurige spieren) en uitwendige sfincters (willekeurig samentrekkende spieren) voor het beheersen van de uitstroom van de ontlasting. De chirurgische verbinding van twee afgesneden gedeelten van de darm. Een anastomose kan worden gehecht met de hand of met behulp van chirurgisch nieten.

zweer in darm

Ace-procedure, zie antegrade colonklysma, adenocarcinoom. Een kwaadaardige tumor van klierepitheel. 95 van de biljartkeu kankersoorten die optreden in de afrijden dikke darm zijn adenocarcinomen. Adenoom, goedaardige tumor waarbij de cellen afkomstig zijn van het klierepitheel in de darm. Verklevingen, inwendige groei van littekenweefsel na een operatie of sepsis. De hierbij gevormde bindweefselstrengen (littekenweefsel) verbinden twee oppervlakken aan elkaar die niet aan elkaar horen te zitten. Bijvoorbeeld bochten in de darmen. Adjuvante therapie, een type behandeling dat een andere behandeling ondersteunt. Adjuvante therapie kan zowel voor als na de operatie worden gegeven ter behandeling van darmkanker, zoals bijvoorbeeld chemotherapie. Zie neo-adjuvante therapie/chemotherapie en radiotherapie. Spijsverteringskanaal, zie maag-darmstelsel, allergische contactdermatitis, de pathogenese van allergische reacties wordt gewoonlijk ingedeeld in vier typen, i tot. Allergische contactdermatitis is een type iv-reactie: een vertraagd type hypersensitiviteit.

Klassieke homeopathie - darm- en maagzweer (ulcus pepticum)

Termenlijst, abdomino-perineale excisie van het rectum (aper/APR). Een chirurgische ingreep waarbij het rectum en de anus worden verwijderd en het perineum wordt gesloten, met een ideeen permanente colostomie tot gevolg. Dit wordt gewoonlijk uitgevoerd bij zeer lage rectale/anale kanker. Abces, een plaatselijke ophoping van pus in een holte. Bijvoorbeeld een divertikel of een anastomotisch abces. Symptomen zijn onder meer pijn en pyrexie vanwege de infectie. Absorptie, verteerde voedingsstoffen en vocht worden opgenomen in het bloed via het maag-darmstelsel. Ziekten of chirurgische ingrepen kunnen ervoor zorgen dat het lichaam niet goed meer in staat is voedingsstoffen en vocht op te nemen. Accessoires, accessoires helpen bij het verzorgen van de stoma en omvatten producten als gordels, convexe plateaus, overzakjes, sluitklemmen/-clips, sprays, yoghurt crèmes, hydrocolloïde huidplaten/ringen, poeders, pasta's, oplosmiddelen en kleefband. De stomazakjes of huidplaten zelf zijn hierbij niet inbegrepen.

Zweer in darm
Rated 4/5 based on 823 reviews
SHARE

zweer in darm Pisolyd, Thu, May, 17, 2018

Diagnose, de specialist kan de diagnose betrekkelijk eenvoudig stellen door middel van een endoscopie-onderzoek van de maag. Bij dit onderzoek slikt de patiënt - eventueel na een keelverdoving - een dunne buigzame slang. Hierdoor kan de arts de slokdarm, de maag en een groot gedeelte van de twaalfvingerige darm van binnen nauwkeurig bekijken. Ook is het bij dit onderzoek mogelijk materiaal te verkrijgen voor weefsel- en bacterie-onderzoek.

zweer in darm Uvehi, Thu, May, 17, 2018

De klachten treden vooral op als de maag leeg is en 's nachts. Deze pijn kan verlicht worden door melkproducten te drinken, wat te eten of zuurbindende middelen te gebruiken zoals Rennies. Andere klachten kunnen zijn misselijkheid, opboeren, zuurbranden en braken.

zweer in darm Ajaku, Thu, May, 17, 2018

Inleiding, ongeveer 10 van alle nederlanders krijgt én of meermalen in zijn of haar leven een zweer aan de maag of twaalfvingerige darm, dus vlak voorbij de maaguitgang (ulcus duodeni). Zweren aan de twaalfvingerige darm komen overigens drie keer vaker voor dan maagzweren en treden vooral bij jonge mannen. Maagzweren treden bij mannen en vrouwen ongeveer even vaak op, vooral na hun veertigste jaar. Op grond van de klachten valt meestal niet duidelijk uit te maken waar de zweer precies zit. Beide zweren veroorzaken een zeurende, knagende pijn in het maagkuiltje, soms uitstralend naar de rug.

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: