0

Resectie dunne darm

"Hij vroeg me of ik geen sjaal nodig had, want anders zou ik een verkoudheid opdoen aldus Shakira. "De beroemdheid overviel me en uiteindelijk stortte ik in" Er kwam te veel te snel op. "Kanye heeft me gebeld en zijn verontschuldiging was zeer ernstig, dus ik aanvaard zijn excuses verklaarde Swift. "De helaasheid der dingen" van Felix van Groeningen is de officiële belgische inzending voor de Oscar voor Beste niet-Engelstalige film. "Bereken uw Body mass Index test uw gewicht met de bmi calculator!". 'he treated me like a piece Of Trash oc cop Pulls producten Gun On Customer over 1 Pack Of Mentos That Was Already paid For. "Dan zullen ze samen in bed liggen knipoogt de veelbesproken artiest. "Dat heb ik mezelf aangeleerd, al van toen ik vier jaar was. "Denk je dat je als je een uurtje met Hitler had mogen babbelen dat je hem had kunnen 'bekeren'?". "Het enige wat ik over de dader weet, is dat ze spaans en Engels sprak." toen de jonge vrouw zich in het toilet ging verzorgen, kreeg ze het opnieuw aan de stok met de dolgedraaide furie. "De hele tijd voelde ik het langs achter opkomen, maar ik wilde mijn fans.

resectie dunne darm

15 Tips die helpen Tegen Brandend maagzuur 10 Oorzaken

"Ik deed er verkeerd aan op het podium te springen en haar moment te verknallen". "Het was de maagballon grote droom van Dannii om samen met haar grote zus haar ja-woord te geven. "Het maakt niet uit of ze jong, oud, dik of dun zijn. "Als acteur moet je het enkel doen met het script dat je krijgt zegt Gambon. "Het strafste van al was dat hij nog gelijk had, want achteraf voelde ik me niet zo goed. "Het bloed spoot eruit, ik zag die aanval niet aankomen vertelt Rachel Legrain-Trapani in de 'parisien'. "Als je anderen zwart maakt, krijg je ooit wel eens lik op stuk schreef Sharp over haar duel met Crowe. "Het gonst hier van de geruchten als zou een bekende zangeres tijdens de modeweek een lapdance gegeven hebben aan een even bekende zanger. "Ik had een seksuele relatie met mijn vader onthult de dochter van John Phillips, zanger van de sixtiesband The mamas And The papas. "Avengers: Infinity war" assembles biggest opening weekend of all-time with 250 million. "Ik heb geen probleem met de mening van Clouseau en ik vind ook dat alle muziekgenres - zeker op de publieke omroep - aan bod moeten komen". "Is Buster nog single, cheryl? 't Is maar dat jullie dat weten.

resectie dunne darm

voor de goede en snelle service bij het ontstoppen van de afvoer. "Chicago" Catherine zeta-jones is in de wolken met de rol. 's Kijken of ik het 6 jaar na de eerste keer nog kan, weer durf. "Hij was zelfs bezorgd en gedroeg zich als de perfecte gentleman toen hij mijn broekspijp omhoog rolde om mijn knie te controleren op verwondingen." Jongste dochter van Willem Elsschot overleden Willem Elsschot. "Ik ben niet iemand die met een grote glimlach op de rode loper gaat staan, ik voel me ongemakkelijk bij al die aandacht. "Ik was op een feest in Parijs en ik stelde me aan, we zopen ons te pletter. "Kijk mam, vers van de pers, heb je wat te ruiken, zei hij vrolijk. "De seks is amazing.

Verwijderen van (een deel van) de dunne darm

16 redenen om appelazijn iedere dag te gebruiken

Maagslijmvlies (gastritis een aandoening aan de dunne darm of de aanwezigheid van Helicobacter pylori zonder succesvolle eradicatie;. Dunne darm biopsie bij kinderen soep Kindergeneeskunde, dunne darmonderzoek (klinisch) (zgt almelo) heelkunde, interne geneeskunde, mdl. een 1 cm dikke slang bestaande uit glasvezels) de wand van de dikke darm tot de overgang naar de dunne darm kan worden bekeken. Ontsteking van het laatste deel dunne darm met betrekking tot dunne darm en lever. het niveau waarop de obstructie zich ontwikkelde, worden een hoge ( dunne darm ) en een lage (colon) mechanische obstructie geïsoleerd. Voor diagnose coeliackie dunne darm biopt nemen? in de darm nog niet volledig of voldoende aanwezig zijn kunnen er antistoffen tegen. Spijsverteringskanaal - de dunne darm : Pancreassap Samenstelling en Functie. "Hitler was een geniale redenaar. "De nieuwe plaat stippelt mijn weg uit. "Er is een oplossing voor het hongerprobleem in de wereld, maar dat wil zeggen dat we allemaal een steentje moeten bijdragen om diegenen die het meest lijden te helpen. "Als ik twee, drie dagen geen seks heb gehad, heb je echt geen leuk mens voor je zitten zegt ze in het blad volgens.

Hersenen gelegen Subcapsulair onder een kapsel Subconjunctivaal onder het oogbindvlies Subcutaan onderhuids Subjectief persoonlijk subklinisch nog niet waarneembaar Sublinguaal onder de tong Substantie stof Substitutie vervanging Substraat stof waarop een giststof inwerkt Superinfectie bijkomende besmetting Supervisie toezicht Supine achteroverliggend, traag Supplement bijvoeging Suppositorium zetpil, pil. Autonoom zenuwstelsel Sympatisch medegevoelig Symptomatisch met betrekking tot ziekteverschijnselen Symptomatologie leer van de ziekteverschijnselen Symptoom ziekteverschijnsel Synaptisch met betrekking tot onderling contact tussen zenuwcellen Syncope plotseling bewustzijnsverlies Syndroom ziektebeeld Synergistisch samenwerkend Synoviaal met betrekking tot de slijmvliesbekleding van gewricht Synovitis gewrichtsontsteking Synthese samenstelling Systematisch stelselmatig. Op feiten en wetten berustende wetenschappelijke kennis die niet proefondervindelijk aan de praktijk is getoetst. Therapeutisch genezend; op de geneeswijze betrekking hebbend Therapie geneeswijze, behandeling Thermisch met betrekking tot warmte Thermoregulatie handhaving van warmte-evenwicht Thoracaal met betrekking tot de borstkas Thrombolyticum middel dat bloedproppen (stolsels) oplost Thrombus bloedprop Thyrostaticum stof die de schildklierwerking remt Thyrotoxicose overmatige produktie van schildklierhormoon Tic. In de longen) Tuberculostaticum middel tegen tuberculose tubulair tubuleus, in de vorm van een buisje, buisjes betreffend Tumor gezwel Turnover verloop Tympanum trommelholte van het oor, het middenoor Ulceratie verzwering Ulcerogeen wat zweervorming bevordert Ulcus zweer Ulcus Crusis zweer aan het onderbeen (open been) Ulcus. Vrouw Vagolitisch alsof de werking van de tiende hersenzenuw onderbroken is Vagotenie verschuiving van het evenwicht in het zenuwstelsel Validiteit geldigheid Valvula klepje variabiliteit veranderlijkheid Variatie geringe afwijking Varicella waterpokken Varix spatader Vasculair met betrekking tot de bloedvaten Vasculitis vaatonsteking Vasoactief van invloed.

resectie dunne darm

De leer van de radioactiviteit Radiotherapie bestraling Ragade scheurtje bijv. In de mondhoek raynaudfenomeen bleekheid van vingers of tenen reabsorptie terugresorptie (terugopslorping) reactie terugwerking reactivering weer actief maken reactiviteit vermogen om te reageren reagens reageermiddel reageren reactie veroorzaken Rebound-effect terugslag Recept voorschrift Receptor bestanddeel dat gevoelig is voor prikkels Recidief wederinstorting Recipiënt ontvanger Recombinant dna. Een reflex Reflex onwillekeurige reactie op bepaalde prikkels Reflux terugvloeiïng Refractair ongevoelig Refractiechirurgie een vorm van oogchirurgie regeneratie herstelgroei regio streek regionaal met betrekking tot een bepaalde streek regressie achteruitgang Regulatie aanpassing aan de normale toestand Regurgitatie terugstroming (meestal van voedsel uit maag naar mond). De ademhaling Respons antwoord Restless Legs rusteloze benen Resuscitatie reanimatie, opwekken van hart bij harstilstand en beademen Retard vertraagde opneming in het lichaam Retardatie vertraging, achterstand Retentie ophouding Retinaal met betrekking tot het netvlies Retinopathie netvliesaandoening Retractie terugtrekking Retrobulbair achter de oogbol Retrograad teruggaand Retrosternaal. Het bewustzijn Septikemie bloedvergiftiging Septisch. Sepsis, dit is een levenbedreigende toestand omdat ziektekiemen (bijv. Bacterie) zich vermenigvuldigen in het bloed Septum tussenschot Sequelae nasleep van een ziekte seroconversie omslag van bloedwaarden van seronegatief naar seropositief Serologisch met betrekking tot serum. Bloed Serum het vloeibare stof die overblijft als bloed is gestold, vloeistof van het bloed (bloed bestaat uit cellen en vloeistof) Shock toestand die ontstaat door acute te geringe bloedtoevoer naar weefsels door ondervulling van het slagaderlijk systeem Shunt kunstmatige verbinding tussen twee kanalen. Neusbijholte) Sinusitis ontsteking van een bijholte van de neusholte skeletachtig met betrekking tot het geraamte solutio oplossing Solvens oplossend geneesmiddel Somatisch met betrekking tot het lichaam Somatotrofine groeihormoon Somnambulisme slaapwandelen Somnolentie slaperigheid Soporatief soporeus,. Diepe slaap, bewusteloosheid souffle hartgeruis Spasme kramp Spasmodisch met betrekking tot kramp Spasmolyticum krampstillend middel Spasticiteit verhoogde spierspanning, continue kramp Spastisch krampachtig Species soort Specifiek kenmerkend Spectrum kleurenband Spermatogenese vorming van zaadcellen Spermicide stof die zaadcellen doodt Sphincter sluitspier Spinaal met betrekking tot de wervelkolom. Van huid of oppervlakkige cellaag) Stabilisatie evenwichtstoestand Stabiliteit duurzaamheid Standaarddosis gebruikelijke hoeveelheid Standaardiseren tot een énheid brengen Stase stilstand Statistisch cijfermatig berekend Status stand, toestand, dossier over patiënt in ziekenhuis Steady State evenwicht tussen inspanning en zuurstofgebruik steatorroe vetontlasting in grote hoeveelheid Steatose vervetting Stenose. Na zwangerschap) Structureel met betrekking tot de opbouw van een geheel Struma krop Stupor verminderd bewustzijn Subacuut van betrekkelijk korte duur Subarachnoïdaal onder het spinnewebvlies.

Catsclem gezondheid en ziekte - health and Disease

Kwalitatief naar de hoedanigheid Kwantitatief met betrekking tot de hoeveelheid Kyste holte gevuld met vocht Kystische fibrose aandoening van exocriene klieren Labiel onstandvastig, wankelbaar Laceratie weefselverscheuring Lacrimaal met betrekking tot tranen Lactatie borstvoeding Laryngitis slijmvliesontsteking van het strottehoofd Lassitudo vermoeidheid Latent sluimerend Latentietijd tijd tussen. Weefsel Macula vlek, gele vlek op het netvlies van oog Maculopapuleus met vlekken gepaard Malabsorptie gebrekkige opname van voedingsstoffen Malaise gevoel van onwelzijn Malformatie misvorming Maligne kwaadaardig Mammair met betrekking tot de vrouwelijke borstklier Manie ziekelijke neiging (opgewonden psychische toestand) Manifest onmiddellijk herkenbaar Manifestatie waarneembaar. G.v bloed in ontlasting Melanoom kwaadaardig gezwel. Huid (uitgaand van moedervlek) Melanose donkere verkleuring Membraan dun vlies Menarche eerste maandstonden, de eerste keer dat er een menstruatie is en daarmee de puberteit Mengbaar wat gemengd kan worden Meningitis hersenvliesontsteking Menopauze overgangsjaren Menorragie hevige maandstonden, hevige menstruatie menstruatie maandstonden, maandelijkse bloeding bij. Bij huidafwijking Nutriënt voedingsstof Nycturie verhoogde urinelozing in de nacht Nystagmus oogsiddering, ongecontroleeerde snelle beweging van het oog Obesitas vetzucht Objectief waarneembaar Observatie waarneming Obsessie dwangvoorstelling Obstetrisch verloskundig Obstipatie moeilijke stoelgang Obstructie verstopping Occasioneel nu en dan voorkomend Occlusie afsluiting Occult verborgen Oculair oog-, met. Van het trommelvlies van het oor Paradoxaal in strijd met de verwachting Parallel evenwijdig Paralyse verlamming Parameter kenmerk paranoia achtervolgingswaanzin Paraplegie verlamming aan beide zijden van het lichaam Parasitair door parasieten veroorzaakt Parasympathicomimeticum geneesmiddel dat de werking van het autonoom zenuwstelsel nabootst Parathyreoïd met betrekking. Van een intubatie persistens persisterend, blijvend, aanhoudend, hardnekkig Perspiratio huidademhaling Pertussis kinkhoest Perversie perversiteit, tegennatuurlijkheid, verdorvenheid Pessarium anticonceptiemiddel; rubber kapje in de vagina dat de baarmoedermond afsluit Petechieën kleine puntvormige huidbloedingen Petit Mal korte aanval van vallende ziekte, korte toeval Ph zuurgraad Pigmentatie verkleuring Pilo-erectie. Huid Placebo geneesmiddel zonder werking Placenta moederkoek plasma-Expander geneesmiddel dat de druk van bloed op omliggend weefsel verhoogt Plasmaproteïne eiwit in het bloedplasma Plasminogeen eiwit in het bloed Pleuritis borstvliesontsteking Plexus netwerk van zenuwen of bloedvaten Pneumonie longontsteking Pneumopathie longziekte poliomyelitis virusinfectie. Van de grijze stof van het ruggemerg Polyarthritis ontsteking van meer dan én gewricht Polydipsie verhoogd dorstgevoel, veel drinken Polymorf veelvormig Polyneuritis ontsteking van verschillende(meerdere) zenuwen Polypeptide keten van een groot aantal met elkaar verbonden aminozuren Polytherapie behandeling met meerder methoden Polyurie vermeerderde urinelozing Polyvalent. Preputium voorhuid van penis Presentatie ligging Presynaptisch voor de synaps liggend, dit is de spleet tussen 2 zenuwcellen Preventie voorkoming (van layani ziekte) Priapisme een erectie van de penis die veel te lang blijft Primair oorspronkelijk Primovaccinatie eerste inenting (met pokstof) Procedure werkwijze procreatie voortplanting Proctitis. Een kunstarm) Protozoòn primitief éncellig organisme Protrombine bloedstollingsfactor Protrusie uitpuiling Proximaal het dichtst bij Prurigineus jeukend Pruritus jeuk pseudomembraneus met vorming van een schijnbaar membraan (vlies) Pseudotumor schijngezwel Psoriasis schubziekte met overmatige vette schilfers. Huid Psychiatrisch met betrekking tot de behandeling van geestelijke stoornissen Psychisch geestelijk Psychogeen door de geest veroorzaakt Psycholepticum geneesmiddel dat bepaalde geestelijke functies onderdrukt Psychologisch met betrekking tot het gevoelsleven Psychomotorisch met betrekking tot bewegingen door de geest veroorzaakt Psychose geestelijke stoornis Psychosomatisch met betrekking. resectie dunne darm

Orgaandonor degene die zijn orgaan afstaat Doping stimulerende (genees)middelen Dorsaal aan de rugzijde dosering verstrekte hoeveelheid Doseringsregime regeling in verband met de toediening van geneesmiddelen Dosis hoeveelheid van een geneesmiddel Drainage vochtafvoering Dubbelblind zonder medeweten van de zieke en de arts bijv. Bij onderzoek nieuw geneesmiddel Ductus afvoerbuis, kanaal duodenum twaalfvingerige darm Dura mater harde hersenvlies Dysartrie uitspraakgebrek dyscrasie gestoorde gezondheid Dysenterie rode loop, bloeddiarree dysfagie slikstoornis Dysforie sombere stemming, somber gevoel Dysfunctie gestoorde werking Dysgenesie gebrekkige aanleg of ontwikkeling Dysgeusie smaakstoornis Dyskinesie bewegingsstoornis Dysmennorroe pijnlijke maandstonden. 1 hart(pomp)slag weggepompt wordt Elastisch rekbaar Electief verkozen, voorkeur hebbend Elektro-Encefalo-Grafie beeld van de elektrische hersenstroom Elektrocardiografie onderzoek van de electrische activiteit van het hart Elektrofysiologisch met betrekking tot elektrische verschijnselen in levend weefsel Elektrolyt chemische verbinding die in waterige oplossing in ionen wordt gesplitst. Weker te maken Emotioneel gevoelsmatig Empirisch wat op ervaring of proefneming berust Empyeem etterophoping Emulgeren een melkachtige oplossing vormen Emulsie vloeistof in fijne druppels in een andere vloeistof aanwezig Enantheem uitslag op de slijmvliezen Encefalitis hersenontsteking Encefalopathie hersenziekte Endemisch inheems Endocarditis onsteking van de hartwand. Bevolking Epidermaal behorend tot de opperhuid Epiduraal buiten het harde hersenvlies en de ruimte aan de buitenzijde van het harde ruggenmergvlies Epifysair met betrekking tot de groeischijf Epigastralgie pijn in de bovenbuik epigastrisch met betrekking tot de bovenbuik epilepsie vallende ziekte, toevallen Episiotomie verwijding van. De productie van geneesmiddelen Farmacodynamie leer van de werking van geneesmiddelen op een levend wezen Farmacokineticum leer van de werking van geneesmiddelen in het lichaam Farmacologisch leer van de geneesmiddelen en de interactie tussen deze en een levend biologisch systeem betreffende farmacon geneesmiddel Faryngitis keelontsteking. Vorm van hartritmestoornis Fibrine vezelstof in het bloed Fibrinolytisch wat eiwit in gestold bloed oplost Fibrose woekering van bindweefsel Filmcoated met een doorschijnend omhulsel Filtratie filtering fiool medicijnflesje first-Pass eerste hindernis Fissuur spleet, kloof Fistel pijpzweer Fixatie vasthechting Flaccidus slap Fladderen flutter, vorm van hartaritme. Infauste prognose met dodelijke afloop Infectie besmetting met ziektekiemen Infiltratie vochtafzetting Inflammatie ontsteking Influenza griep Infusie toedienen van vloeistoffen Infuus vochttoediening in de bloedvaten Ingestie innemen van voedsel en drank Inguinaal met betrekking tot de liesstreek inhalatie inademing van dampen Inherent samengaand Inhibitie remming Initiaal. Isoleren afsluiten Isotonisch isotoon, van gelijke osmotische druk als de omgeving Jejunum deel van dunne darm juveniel met betrekking tot de jeugd Katabolisme weefselafbraak katalyseren snel voort doen gaan Keloïd littekengezwel (woekering) Keratitis oogbindvliesontsteking Keratoconjunctivitis ontsteking van oogbindvlies en hoornvlies Keratolyticum middel dat de hoornlaag. Klassiek verschijnsel verschijnsel zoals dat in de boekjes beschreven is Klinisch direct voor de arts (hulpverlener) zichtbaar koilonychie lepeltjesnagels koolhydraat verbinding van koolstof Kristallisatie kristalvorming oefenen Kristalurie aanwezigheid van kristallen in de urine Kruisallergie overgevoeligheid uitgelokt door een bestaande overgevoeligheid Kruisinfectie besmetting opgelopen binnen het ziekenhuis.

Medische woorden en begrippen - healing wounds and

Bloed Conjugatie binding Conjugatus gekoppeld Conjunctivitis bindvliesontsteking. D oog Conservatief op behoud gericht, afwachtend Conserveren in stand houden Constipatie verstopping, harde of uitblijvende ontlasting Constitutioneel door de lichaamsbouw bepaald Contact aanraking Contaminatie verontreiniging of besmetting met chemische stof of bacterie continu voortdurend Contra-Indicatie een reden om een behandeling of onderzoek niet uit. Bij roentgenonderzoek delen op te laten lichten Contusie kneuzing Convalescentie periode van herstel Conventioneel wat door het vaste gebruik bepaald is Conversie omzetting Convulsie stuip, toeval coordinatie onderlinge afstemming in de bewegingen Cor Pulmonale aandoening van de rechterhart-helft met gevolgen voor de longen Cornea hoornvlies. H oog Coronair met betrekking tot de krans-slagaders. Hart Corpus Luteum geel lichaam Correctie verbetering Correlatie samenhang Corresponderen overeenstemmen met Cortex schors Corticaal met betrekking tot de schors Corticosteroide bijnierschorshormoon Cosmeticum schoonheidsmiddel Coxalgie heuppijn Craniaal met betrekking tot de schedel Creatininemie teveel aan afbraakprodukten (creatinine) in het bloed Crisis ernstige ziekteaanval Criterium toets. Om de inhoud van de baarmoeder te verwijderen Curve kromme lijn Cutaan met betrekking tot de huid cyanose blauw verkleurde huid meestal als gevolg van een zuurstof tekort Cyclisch wat regelmatig terugkeert Cycloplegie verlamming van het aanpassingsvermogen van het oog Cyclus terugkerende regelmatige reeks Cystitis. H hart Decongestivum middel dat pompfunctie zwelling vermindert Decorum fatsoen Decubitus doorligwond Defecatie stoelgang, het produceren van ontlasting Defibrillatie elektrische behandeling van hartritmestoornis Deficiëntie tekort Deficit gebrek degeneratief afnemen of vermindering van orgaan of functie degradatie afbraak dehydratatie tekort aan vocht in de weefsels, onttrekking van. Lichamelijke aandoening, vergiftiging of onthouding van middelen Dementie geestelijke achteruitgang Demulcens middel om huid, slijmvliezen enz. Weker te maken Dendritisch vertakt Dentitie tanden krijgen Dependent afhankelijk depersonalisatie psychische ziekte met wanen en vervreemding van zichzelf Depigmentatie verdwijning van kleur (pigment) Depletie lediging, ontlasten(tekort) van lichaamsvloeistof Depolarisatie vermindering van de elektrische lading in een zenuwcel Depressie ziekelijke neerslachtigheid Deprivatie een gemis dat. Tot eenheden met bepaalde eigenschappen en eigen karakter. Diffusie vermenging van twee ongelijk-soortige stoffen Diffuus zonder scherpe begrenzing Difterie infectieziekte digestief met betrekking tot de spijsvertering Digitalisatie toediening van geneesmiddelen bij hartziekten Dilatatie verwijding Diplopie dubbelzien Direct rechtstreeks Discoid schijfvormig Dislocatie ongewone verplaatsing Dispositie aanleg, vatbaar zijn voor Dissemineren uitzaaien Dissociatie uiteenval Distaal.

resectie dunne darm

Adaptatie aanpassing Addictie verslaving Additioneel toegevoegd Additivum toevoeging Adenitis (lymf)klierontsteking Adenoom goedaardig klierweefselgezwel Adequaat correct en passend bij Adhesie vergroeiing Adjuvans toevoegsel Adnexitis ontsteking van de eierstokken en de eileiders Adolescent jeugdig persoon, puber Adrenerg. Sympathische zenuwvezels die bij prikkeling stoffen produceren met een effect als van adrenaline Adrenolyticum middel dat adrenaline bevat Adsorberen aantrekken, aan de oppervlakte binden Adstringerend bijtend of samentrekkende stof, veelal gebruikt om bloeding of vochtafscheiding van huid of slijmvlies tegen te gaan Adult volwassene Advies. Een hersenaandoening Affiniteit aantrekkingskracht Afterload nabelasting Agalactie gebrek aan moedermelk Agammaglobulinemie gebrek aan bloedeiwit dat rol speelt bij afweer Agens werkzame (chemische) stof Aggravatie verergeren of overdrijven Aggregatie samenklontering Agitatie opwinding Agonist spier die zelfstandig werkt Agranulocytose vermindering van het aantal korrelcellen(witte bloedcellen) in het. Atropine Alkalose zuurverlies Alkyleren een waterstofatoom door een alkylgroep vervangen Allergeen stof die overgevoeligheid veroorzaakt Allergie overgevoeligheid Allergisch overgevoelig Alopecie haaruitval Alternatief anders en even geschikt Alterneren elkaar afwisselen Alveolitis ontsteking van de longblaasjes Amblyopia ambly-opie (lui oog) Ambulant in staat om te lopen Amenorrhoea. Mens Anabool weefselopbouwend Anaemia anemie (bloedarmoede) Anafylactisch als gevolg van overgevoeligheid (allergie) Analepticum versterkend middel Analgeticum pijnstiller Analoog overeenkomend met Analyse ontleding Anamnese vraaggesprek naar de ziektegeschiedenis Ananroob onafhankelijk van zuurstof Anastomose vaatverbinding, het aan elkaar verbinden van 2 vaten Anatomisch met betrekking tot. Migraine of een toeval Auraal met betrekking tot een zintuigsignaal als voorbode van bijv. Migraine of een toeval Auriculair met betrekking tot het oor Auscultatie luisteren naar lichaamsgeruis van bijv. Hart of longen Auto-Immuun met betrekking tot afweerstoffen gericht tegen de eigen lichaamsweefsels Automatie zelfstandige handelingen en verrichtingen zuiveren die gebeuren zonder zich dit bewust te zijn Autonoom zelfstandig azoospermie gebrek aan zaadcellen azotemie toename van het stikstofgehalte van het bloed Bacil staafvormige bacterie bactericide bacteriedodend. Gaatje door tandbederf Cefalalgie pijn in het hoofd Cellulitis ontsteking van het onderhuidse bindweefsel Celmembraan omhulsel (wand) van de cel Cerebellair met betrekking tot de kleine hersenen Cerebraal met betrekking tot de grote hersenen Cerebrospinaal met betrekking tot hersenen en ruggemerg Cerebrovasculair met betrekking tot. Gebruikt voor de behandeling van metaal vergiftiging Chemisch scheikundig Chemoreceptor cel die gevoelig is voor scheikundige prikkels Chemotherapeuticum medicijnen waarmee kanker behandeld wordt Chemotherapie behandeling van kanker met medicijnen Chirurgisch betrekking hebben op operatief Chloasma levervlekken, huidverkleuringen Cholangiografie roentgenonderzoek van de galwegen Cholangitis ontsteking van. Huid Commensaal onschadelijke gastkiem (bacterie) bijv. In de darm Commotio schudding, gebruikt voor hersenschudding Compatibel op elkaar aansluitend, met elkaar in overeenstemming te brengen Compensatie herstel van het evenwicht Competitief die elkaar bestrijden of tegenwerken Complement aanvulling Complementair aanvullend Complex ingewikkeld Complicatie bijkomende ziekte (verergering) Component bestanddeel Concentratie sterkte van een.

Woordenlijst - endometriose Stichting

Abces ophoping van pus abonnement in het lichaam, etterbuil. Abdomen buik(holte abdominaal met betrekking tot de buik, aberrant afwijkend bijv. Een aberrant orgaan ligt op een afwijkende plaats in het lichaam. Abnormaal afwijkend van de norm, abortus miskraam, abortus provocatus opgewekte miskraam meestal via het wegzuigen van de vrucht uit de baarmoeder. Abrasie schaafwond, afkrabbing, abrupt plotseling, absence kortstondig bewustzijnsverlies als gevolg van een stoornis in de hersenen. Absorptie opname, abstinentie onthouding(sverschijnselen. Van medicijnen, alcohol, drugs. Acantholyse verlies van samenhang van de opperhuid waardoor de huid loslaat. Accidenteel toevallig, of als gevolg van een ongeluk. Accommodatie scherpstelling vban het oog, accumulatie ophoping van stoffen, aciditeit zuurgehalte. Acidose zuurvergiftiging, acne puistjes, acrocyanose blauwkleuring van handen, voeten, acth hormoon afgescheiden in het hersenaanhangsel, actief werkzaam. Activeren werkzaam maken, activiteit werking, acustischit (akoestisch) het gehoor betreffend, acuut plotseling en hevig.

Resectie dunne darm
Rated 4/5 based on 689 reviews
SHARE

resectie dunne darm Amuxuf, Sun, May, 06, 2018

De stomazakjes of huidplaten zelf zijn hierbij niet inbegrepen. Ace-procedure, zie antegrade colonklysma, adenocarcinoom. Een kwaadaardige tumor van klierepitheel. 95 van de kankersoorten die optreden in de dikke darm zijn adenocarcinomen. Adenoom, goedaardige tumor waarbij de cellen afkomstig zijn van het klierepitheel in de darm.

resectie dunne darm Ixudoxah, Sun, May, 06, 2018

Bijvoorbeeld een divertikel of een anastomotisch abces. Symptomen zijn onder meer pijn en pyrexie vanwege de infectie. Absorptie, verteerde voedingsstoffen en vocht worden opgenomen in het bloed via het maag-darmstelsel. Ziekten of chirurgische ingrepen kunnen ervoor zorgen dat het lichaam niet goed meer in staat is voedingsstoffen en vocht op te nemen. Accessoires, accessoires helpen bij het verzorgen van de stoma en omvatten producten als gordels, convexe plateaus, overzakjes, sluitklemmen/-clips, sprays, crèmes, hydrocolloïde huidplaten/ringen, poeders, pasta's, oplosmiddelen en kleefband.

resectie dunne darm Avycix, Sun, May, 06, 2018

Termenlijst, abdomino-perineale excisie van het rectum (aper/APR). Een chirurgische ingreep waarbij het rectum en de anus worden verwijderd en het perineum wordt gesloten, met een permanente colostomie tot gevolg. Dit wordt gewoonlijk uitgevoerd bij zeer lage rectale/anale kanker. Abces, een plaatselijke ophoping van pus in een holte.

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: